Ana sayfa Genel YARIŞMA SÜRESİ UZATILDI

YARIŞMA SÜRESİ UZATILDI

1021
0
PAYLAŞ

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nce her yıl yapılmakta olan “EN İYİLER”  geleneksel yarışmamıza katılım süresi gelen yoğun taleplerden dolayı  22 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı.

Meslektaşlarımız yarışmaya 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, yazılı ve görsel medyada yayınlanan eserleri ile katılacaklar.

TSYD üyesi olmayanlar spor servislerinde sürekli çalışmak, TSYD aracılığı ile Müsabaka Yerlerine Giriş Kartı almış olmak, spor servisleri müdürlerinin öneri ve onay yazısını sunmak koşulu ile yarışmaya katılabilecekler.

Yarışma Komitesince belirlenen dallar şöyle:

ULUSAL BASIN & YEREL BASIN
A) GAZETE VE DERGİ
1- Haber 2- Röportaj 3- İnceleme 4- Serbest yazı ( Köşe yazısı ve maç yorumları dahil)
5- Müsabaka Fotoğraf 6- Serbest Fotoğrafı 7- Sayfa düzeni 8- Belgesel
B) İNTERNET
1- Haber 2- Röportaj 3- Serbest yazı
C) RADYO
1- Haber 2- Röportaj 3- Program 4- Belgesel
D) TELEVİZYON
1- Haber 2- Röportaj 3- Program 4- Kamera görüntüsü 5- Belgesel
E) KİTAP

Katılımcılar, yarışmaya tek eser yada iki ayrı dalda katılabilir. Eserlerin orijinalleri ile istenilen özellikteki kopyalarını 22 Nisan Pazartesi gününe kadar elden veya posta ile TSYD Genel Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

Katılımcı arkadaşların tümüne başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

TSYD YILIN EN İYİLERİ YARIŞMA STATÜSÜ

1- Türkiye Spor Yazarları Derneği her yıl geleneksel olarak ” Yılın En İyileri “ adı altında spor gazeteciliği üzerine bir yarışma düzenler. Bu yarışmayı düzenleme yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TSYD üyelerinden birini “Yarışma Koordinatörü” olarak görevlendirir. Yarışma Koordinatörü statü gereğince Yönetim Kurulu adına yarışmayı yürütür.

2- Bu yarışmaya TSYD üyeleri katılır. Bu mesleği yapıp TSYD üyesi olmayanlar veya üyelik süreci dolmayanlar, çalıştığı Spor Servisi Müdürünün yazılı onayı veya öneri mektubuyla yarışmaya katılabilir. Gene de bu kişilerin katılıp katılamayacağı ile ilgili son karar Yarışma Koordinatörüne aittir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile jüride yer alan üyeler yarışmaya katılamaz.

3- Yarışma Koordinatörü yarışma başlamadan önce eserlerin kurallara ve gönderildikleri dala uygun olup olmadığına karar verir. Koordinatör uygunsuzluk saptadığı taktirde yarışmacıyı yarışmadan 3 gün öncesine kadar uyarır, eksiklerini tamamlamasını ister, yol gösterir. Yarışmacı bütün uyarılara rağmen düzeltme yapmazsa yarışmada saf dışı kalır.

4- Başka kuruluşların düzenlediği yarışmalara katılmış ve derece almış eserler, yarışmalara kabul edilmez. Bu durum yarışmadan sonra saptanırsa yarışmacının ödülü geri alınır.

5- Katılımcılar yarışmaya iki ayrı dalda katılabilir. Bir dalda iki eser kabul edilmez.

6- Yarışmaya gönderilecek eserler o yıl 1 Ocak ile 31 Aralık (dahil) tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekir.

7- Yarışmacı dilediği taktirde eserini anlatan bir sunum yazısını Derneğe gönderebilir. Jüri de değerlendirme yaparken bu sunumu dikkate alır.

8- Yarışmaya gazete ve internet dalında katılacak olanlar, eserlerini her dal için ayrı zarf hazırlayarak TSYD Genel Merkezine teslim edecektir. 1 orijinal eser ile birlikte 15 adet fotokopi hazırlanıp zarfa konacaktır.
Sayfa düzeni dalında yarışmaya katılacaklar da bu uygulamayı yapacaktır

9- Yarışmaya fotoğraf dalında katılacak olanlar, dijital ortamda e-posta yada harici diskle birlikte fotoğrafın yayınlandığı dergi veya gazeteyi, internet siteleri görüntü çıktısını Derneğe gönderir.

10- Yarışmaya basılı kitabıyla katılacak yarışmacılar eserlerini jüri toplantısından 15 gün önce TSYD Genel Merkezine teslim eder. TSYD de bu 15 kitabı toplantıdan önce jüri üyelerine gönderir.
11- Yarışmaya radyo ve televizyon dalında katılacak olanlar, eserlerinin yayın bandını TSYD Genel Merkezine gönderir. Bu bantta spor müdürünün resmi ve onaylı tasdikinin yanı sıra, yayın tarihi, yayın süresi ve hangi program içinde yer aldığının belirtilmesi şarttır.

12- Jüri üyeleri en az 9 kişiden oluşmak zorundadır. Bu rakam sağlanamadığı takdirde toplantı Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından ileri bir tarihe ertelenir.
Toplantı başlar başlamaz jüri arasından bir başkan seçilir.
Jüri üyeleri bütün dallarda kesin sonuç alınıncaya kadar aralıksız görev yapmak zorundadır. Toplantıya katılamayan jüri üyeleri bu görevi başkasına devredemez.

13- Her jüri üyesi eserlere 40-100 arası puan verecek, değerlendirme yapılırken bu puanların ortalaması alınır. Puanlama 5 ve katları şeklinde olacaktır. En yüksek puanı alan, o yılın en iyisi seçilir.

14- Jüri; ülke çapında etki yaratmış kişi yada kişileri yarışmaya katılmasına gerek olmaksızın ödüllendirebilir. Ayrıca yarışmanın özendirici olması açısından jüri her dalda ikinci bir övgüye değer eser seçebilir.

15- Bu yarışma statüsü 1992 yılı Mayıs ayında toplanan Genel Kurulun verdiği yetkiyle Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

TSYD – who has written posts on Türkiye Spor Yazarları Derneği.