Ana sayfa TSYD Duyuru Dünya Motokros Şampiyonası Akreditasyonu

Dünya Motokros Şampiyonası Akreditasyonu

76
0
PAYLAŞ

Değerli  Basın Mensubu;

Dünya Motokros Şampiyonası 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde düzenlenecektir. Dünya Şampiyonası’nda görev yapacak basın mensuplarının akreditasyon işlemleri Türkiye Spor Yazarları Derneği ( TSYD ) tarafından yapılacaktır.

Akreditasyon formu organizasyonun resmi internet sitesi www.turkeymxgp.com “Akreditasyon” bölümünde yer almaktadır. Şampiyonayı takip etmek isteyen basın mensupları ilgili formları eksiksiz bir şekilde doldurup,  tsyd@turkeymxgp.com adresine mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Akreditasyon formları TSYD ve Uluslararası Organizasyon Komitesi tarafından onaylanıp, mail yoluyla basın mensuplarına bilgi verilecektir.

Akreditasyon işlemleri 30 AĞUSTOS PERŞEMBE günü sona erecektir.

Saygılarımızla.

 

MÜRACATTA İSTENECEK BELGELER

  • Sabıka Kaydı
  • (Değişik:RG-3/2/2013-28548) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak
  • En az lise  veya dengi okul mezunu olduğunu belirleyen belgenin fotokopisi
  • 5953 sayılı kanun ve/veya bunun bazı maddelerini değiştiren 212 sayılı kanuna göre kart verilecek kişi ile işveren arasında düzenlenmiş sözleşmenin iş yerince onaylanmış fotokopisi
  • Son üç aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirge suretleri
  • 1 Adet fotoğraf
  • Eksiksiz doldurulacak başvuru formu (Spor Müdüründen onaylı)
  • Taahhütname (Kart onayından sonra, Basın mensubu kartı teslim alırken)
  • Sarı Basın Kartı, TSYD Giriş Kartı, AIPS Kartı sahipleri sadece fotoğraf ve başvuru formunu maille gönderecektir.

TSYD – who has written posts on Türkiye Spor Yazarları Derneği.