Ana sayfa Genel TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜK TADİL TASLAĞI

TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜK TADİL TASLAĞI

324
0
PAYLAŞ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 3-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI
a) Fiil ehliyetine sahip 21 yaşını bitirmiş olmak
b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak
c) En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak
ç) Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan basın ve yayın organlarında sözleşmeli olarak sürekli çalışan herkes, meslekte en az 3 yıl çalışmış olmak ve başka profesyonel işi bulunmamak kaydıyla üyelik için derneğe başvurabilir.
d) Yukarıda söz edilen basın ve yayın organları deyimi sürekli ve periyodik olarak yayınlanan yazılı basın organları, ajanslar ile yurt çapında dinlenebilen ve izlenebilen radyo ve televizyon kuruluşları ile şartlara uygun İnternet sitelerini kapsar.
e) Çalışanlardan kasıt ise yazılı basında spor muhabiri, spor foto muhabiri, spor yorumcusu, spor editör veya spor redaktörü, spor sayfa sekreteri, ressam veya karikatürist ile sözlü ve görüntülü basında spor muhabiri, spor spikeri, spor yorumcusu, spor yönetmeni, spor kameramanı olarak sürekli görev yapanlardır. Buradaki esas, ilgili kurumların SGK kapsamında basın iş sektöründe faaliyet göstermesidir.
f) İnternet sitelerinde ise sadece haber ve spor sitesi olarak faaliyet göstermesi şartı vardır. Ancak başvuru yapanların çalıştığı İnternet sitelerinin 3 büyük ajanstan birine abone olması gerekmektedir. Bu koşulları taşıyan İnternet sitelerinde en az 3 yıldır çalıştığını belgeleyen Yayın Yönetmeni, Editör, muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar, gene Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla üye olabilirler.
g) Başvurular Şube olan yerlerde Şube aracılığıyla, diğer illerde Temsilci aracılığıyla Genel Merkez’e yapılır. Şubeler ve Temsilcilikler kendilerine yapılan üye başvurularını araştırır, inceler ve kendi görüşüyle birlikte en kısa sürede Genel Merkez’e gönderir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en fazla 30 gün içinde kabul veya reddeder. Yönetim Kurulunun karar ve kanaati geçerlidir. Başvuru sahibi tüm üyelik koşullarını taşısa bile, Yönetim Kurulunun kanaati olumlu değilse üye olamaz. Kararın sonucu bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
h) Üyelerin spor gazeteciliğine devam edip etmedikleri, Yönetim Kurulu tarafından denetlenir. Basın mesleğinden ayrılanlar ve basında spor dışındaki bir başka göreve geçenler üyeliklerini kaybederler
I)Ancak dernek üyeliği aralıksız 20 yıl sürmüş olanlar, spor gazeteciliğinden ayrılmış olsalar ya da basın mesleğinden emekli olsalar dahi üyelik haklarını kaybetmezler. Ayrıca malulen emekli olanların üyelikleri de devam eder. (26.3.2021 tarihinden önce üye olanlar ilk için bu hak 15 yıldır)
k) Derneğe üye olan kişi aidatını ödemediği taktirde genel kurulda oy kullanamaz, sadece izleyici olarak katılabilir, derneğin sosyal faaliyetlerine iştirak edemez, tesislerinden de yararlanamaz.

YENİ ŞEKİL

MADDE 3-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI
a) Fiil ehliyetine sahip 21 yaşını bitirmiş olmak
b) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak
c) En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak
ç) Spor gazeteciliğini meslek edinmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan basın ve yayın organlarında sözleşmeli olarak sürekli çalışan herkes, meslekte en az 3 yıl çalışmış olmak ve başka profesyonel işi bulunmamak kaydıyla üyelik için derneğe başvurabilir.
d) Yukarıda söz edilen basın ve yayın organları deyimi sürekli ve periyodik olarak yayınlanan yazılı basın organları, ajanslar ile yurt çapında dinlenebilen ve izlenebilen radyo ve televizyon kuruluşları ile şartlara uygun İnternet sitelerini kapsar.
e) Çalışanlardan kasıt ise yazılı basında spor muhabiri, spor foto muhabiri, spor yorumcusu, spor editör veya spor redaktörü, spor sayfa sekreteri, ressam veya karikatürist ile sözlü ve görüntülü basında spor muhabiri, spor spikeri, spor yorumcusu, spor yönetmeni, spor kameramanı olarak sürekli görev yapanlardır. Buradaki esas, ilgili kurumların SGK kapsamında basın iş sektöründe faaliyet göstermesidir.
f) İnternet sitelerinde ise sadece haber ve spor sitesi olarak faaliyet göstermesi şartı vardır. Ancak başvuru yapanların çalıştığı İnternet sitelerinin 3 büyük ajanstan birine abone olması gerekmektedir. Bu koşulları taşıyan İnternet sitelerinde en az 3 yıldır çalıştığını belgeleyen Yayın Yönetmeni, Editör, muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar, gene Yönetim Kurulunun kanaat ve kararıyla üye olabilirler.
g) Başvurular Şube olan yerlerde Şube aracılığıyla, diğer illerde Temsilci aracılığıyla Genel Merkez’e yapılır. Şubeler ve Temsilcilikler kendilerine yapılan üye başvurularını araştırır, inceler ve kendi görüşüyle birlikte en kısa sürede Genel Merkez’e gönderir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en fazla 30 gün içinde kabul veya reddeder. Yönetim Kurulunun karar ve kanaati geçerlidir. Başvuru sahibi tüm üyelik koşullarını taşısa bile, Yönetim Kurulunun kanaati olumlu değilse üye olamaz. Kararın sonucu bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
h) Üyelerin spor gazeteciliğine devam edip etmedikleri, Yönetim Kurulu tarafından denetlenir. Basın mesleğinden ayrılanlar ve basında sporla ilgilenmedikleri tespit edilenler yönetim kurulunun önerisi ile  Genel Kurul kararıyla üyelik haklarını kaybederler.

I)Ancak dernek üyeliği aralıksız 20 yıl sürmüş olanlar, spor gazeteciliğinden ayrılmış olsalar ya da basın mesleğinden emekli olsalar dahi üyelik haklarını kaybetmezler. Ayrıca malulen emekli olanların üyelikleri de devam eder. (26.3.2021 tarihinden önce üye olanlar ilk için bu hak 15 yıldır)
k) Derneğe üye olan kişi aidatını ödemediği taktirde genel kurulda oy kullanamaz, sadece izleyici olarak katılabilir, derneğin sosyal faaliyetlerine iştirak edemez, tesislerinden de yararlanamaz.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 9-GENEL KURULUN GÖREVLERİ
a) Genel Kurul gizli oy ve açık sayımla 1 Genel Başkan ve 14 Yönetim Kurulu asil, 14 Yönetim Kurulu yedek, 3 Denetleme Kurulu asil, 3 Denetleme Kurulu yedek, 5 Disiplin Kurulu asil ve 5 Disiplin Kurulu yedek üyelerini seçer.
b) Gerekirse Dernek Tüzüğünü değiştirmek
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, bu raporları ibra etmek veya etmemek
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylamak
d) Yönetim Kuruluna borçlanma konusunda yetki vermek veya vermemek
e) Derneğe gerekli taşınmaz malları satın almak veya eldeki taşınmazları satmak için yönetim kuruluna yetki vermek veya vermemek
f) Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezasına çarptırılan üyenin durumunu görüşmek ve karara bağlamak.
g) Yönetim Kurulunun üye aidatı konusundaki teklifini görüşüp karara bağlamak. (Bu görev yönetim kuruluna ait olduğundan yeni şekilde kaldırılmıştır.)
h) Yönetim Kurulu tarafından önerilen şube açılıp veya kapanması konusunda karar vermek.
ı) Derneğin feshine karar vermek. Gerekirse tasfiye komisyonu seçmek.

YENİ ŞEKİL

MADDE 9-GENEL KURULUN GÖREVLERİ
a) Genel Kurul gizli oy ve açık sayımla 1 Genel Başkan ve 14 Yönetim Kurulu asil, 14 Yönetim Kurulu yedek, 3 Denetleme Kurulu asil, 3 Denetleme Kurulu yedek, 5 Disiplin Kurulu asil ve 5 Disiplin Kurulu yedek üyelerini seçer.
b) Gerekirse Dernek Tüzüğünü değiştirmek
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, bu raporları ibra etmek veya etmemek
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylamak
d) Yönetim Kuruluna borçlanma konusunda yetki vermek veya vermemek
e) Derneğe gerekli taşınmaz malları satın almak veya eldeki taşınmazları satmak için yönetim kuruluna yetki vermek veya vermemek
f) Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezasına çarptırılan üyenin durumunu görüşmek ve karara bağlamak.
g) Yönetim Kurulu tarafından önerilen şube açılıp veya kapanması konusunda karar vermek.
h) Derneğin feshine karar vermek. Gerekirse tasfiye komisyonu seçmek.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 11- YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Dernek üyeliğinde 10 yılını doldurmuş ve bu süre içinde disiplin cezası almamış veya cezası genel kurul tarafından iptal edilmiş 1 Genel Başkan ve üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve bu süre içinde disiplin cezası almamış 14 üyeden oluşur. Genel Başkan ve 14 üyeden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantıda 3 Asbaşkan, Genel Sekreter, Mali İşler Sorumlusu, Tesisler Sorumlusu, Spor Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu, Basın Sorumlusu ve Şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesini seçer. Bu görevlerden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu ilk toplantısında boşalan bu görev için yeniden seçim yapar. Yönetim Kurulu görevlilerin her biri için en az 5 üyenin önerisiyle yeterlilik oylaması yapılabilir. Ancak Başkan için yeterlilik oylaması yapılamaz. Genel Başkan ancak Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun vereceği kararla görevden alınabilir. Genel Başkanın istifası halinde yönetim kurulu kendi arasından bir yöneticiyi başkan seçemez, ancak genel kurul kararı alabilir. Yeterlilik oylamasıyla görevi sona eren yöneticinin yönetim kurulu üyeliği devam eder. Yönetimden birinin istifası halinde, yedek listeden genel kurulda en fazla oyu almış üye yönetime girer. Yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu üye sayısı ayrılmalardan ötürü 7’ye düşerse, aynı Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu genel kurul çağrısında bulunmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde Genel Başkanın, Onun yokluğunda da Asbaşkanlardan birisinin ya da Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Yöneticilerden biri üst üste iki toplantıya izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmez ise Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar, Genel Sekreter tarafından karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelere imzalatılır. Karara karşı olan üyeler bunun nedenini belirten görüşlerini de yazarak ve de imzalayarak muhalefet şerhi koyabilirler.

a) GENEL BAŞKAN
Genel Başkan, Derneği yurt içi ve yurt dışında temsil eder. Dernek bünyesinde kurulan Komite ve Komisyonların doğal başkanıdır. Dernek adına demeç ve açıklama yapmaya, bildiri yayınlamaya yetkilidir. Genel Başkan açıklama yaparken veya bildiri yayınlarken, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde, tek başına imza kullanabilir. Ancak mali konularda tek başına imza atamaz. Bu durumda iki imza şartı vardır. Genel Başkan ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerinden biri, ortaklaşa imza yetkisine sahiptirler. Genel Başkan üst üste veya ayrı iki dönemden fazla ( 3 yıllık iki dönemden toplam 6 sene) görev yapamaz.

b) ASBAŞKANLAR:
Genel Başkanın yardımcısıdırlar. Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda 3 Asbaşkanın görev alanlarını karara bağlar. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarda, organizasyonlarda Derneği Genel Başkan adına temsil ederler.

c) GENEL SEKRETER
Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksamadan yapılmasını sağlar. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları, şubeleri, görevlileri ve üyeleri ile ilişkileri organize eder.

ç) MALİ İŞLER SORUMLUSU
Derneğin tüm parasal işlerinden sorumludur.

d) TESİS SORUMLUSU
Genel Merkez ve Şubelere ait tesislerden sorumludur. Derneğin tesislerinde yapılacak restorasyon, ilave ve projelerle ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirir, her türlü girişimde bulunur.

e) SPOR SORUMLUSU
Derneğin Spor Kulübünün çalışmalarını yönetir. Spor dallarında çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Spor Okullarının açılması ve yürütülmesi için çalışır, yarışma ve müsabakalarda yönetici olarak derneği temsil eder.

f) DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
Yurt dışındaki kuruluşlarla ilişkiyi sağlar, Derneği temsil eder. Seminer ve organizasyon düzenlenmesinde yardımcı olur. Yabancı konukların ülkede ağırlanmasında katkı sağlar.

g) BASIN SORUMLUSU
Türkiye’de düzenlenen tüm spor müsabakalarında görev yapacak üyelerin saha içi ve tribünde sağlıklı görev yapmasından sorumludur. Basın tribünlerindeki sorunları çözer, spor yazarlarının, foto muhabirlerinin ve kameramanların sorunlarını giderir ve gerekirse Yönetim Kuruluna getirerek çözüm arar. Dernekte profesyonel olarak çalışan Akreditasyon ve Organizasyon sorumlusu ile birlikte uyum içinde çalışır, uygulamaları denetler.

h) ŞUBELER SORUMLUSU
Görevi Genel Merkez ile Şubeler arasında diyaloğu sağlamak.

YENİ ŞEKİL

 MADDE 11- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Dernek üyeliğinde 10 yılını doldurmuş ve hiçbir  disiplin cezası almamış  1 Genel Başkan ve üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve hiçbir  disiplin cezası almamış 14 üyeden oluşur. Genel Başkan ve 14 üyeden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantıda 3 Asbaşkan, Genel Sekreter, Mali İşler Sorumlusu, Tesisler Sorumlusu, Spor Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu, Basın Sorumlusu ve Şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesini seçer. Bu görevlerden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu ilk toplantısında boşalan bu görev için yeniden seçim yapar. Yönetim Kurulu görevlilerin her biri için en az 5 üyenin önerisiyle yeterlilik oylaması yapılabilir. Ancak Başkan için yeterlilik oylaması yapılamaz. Genel Başkan ancak Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun vereceği kararla görevden alınabilir. Genel Başkanın istifası halinde yönetim kurulu kendi arasından bir yöneticiyi başkan seçemez, ancak genel kurul kararı alabilir. Yeterlilik oylamasıyla görevi sona eren yöneticinin yönetim kurulu üyeliği devam eder. Yönetimden birinin istifası halinde, yedek listeden genel kurulda en fazla oyu almış üye yönetime girer. Yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu üye sayısı ayrılmalardan ötürü 7’ye düşerse, aynı Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu genel kurul çağrısında bulunmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde Genel Başkanın, Onun yokluğunda da Asbaşkanlardan birisinin ya da Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. Yöneticilerden biri üst üste iki toplantıya izinsiz ve mazeretsiz olarak gelmez ise Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar, Genel Sekreter tarafından karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelere imzalatılır. Karara karşı olan üyeler bunun nedenini belirten görüşlerini de yazarak ve de imzalayarak muhalefet şerhi koyabilirler.

a) GENEL BAŞKAN
Genel Başkan, Derneği yurt içi ve yurt dışında temsil eder. Dernek bünyesinde kurulan Komite ve Komisyonların doğal başkanıdır. Dernek adına demeç ve açıklama yapmaya, bildiri yayınlamaya yetkilidir. Genel Başkan açıklama yaparken veya bildiri yayınlarken, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde, tek başına imza kullanabilir. Ancak mali konularda tek başına imza atamaz. Bu durumda iki imza şartı vardır. Genel Başkan ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerinden biri, ortaklaşa imza yetkisine sahiptirler. Genel Başkan üst üste veya ayrı iki dönemden fazla ( 3 yıllık iki dönemden toplam 6 sene) görev yapamaz.

b) ASBAŞKANLAR:
Genel Başkanın yardımcısıdırlar. Yönetim Kurulu, yapacağı ilk toplantıda 3 Asbaşkanın görev alanlarını karara bağlar. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarda, organizasyonlarda Derneği Genel Başkan adına temsil ederler.

c) GENEL SEKRETER
Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur. Günlük işlerin aksamadan yapılmasını sağlar. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar. Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler. Derneğin tüm organları, şubeleri, görevlileri ve üyeleri ile ilişkileri organize eder.

ç) MALİ İŞLER SORUMLUSU
Derneğin tüm parasal işlerinden sorumludur.

d) TESİS SORUMLUSU
Genel Merkez ve Şubelere ait tesislerden sorumludur. Derneğin tesislerinde yapılacak restorasyon, ilave ve projelerle ilgili Yönetim Kurulunu bilgilendirir, her türlü girişimde bulunur.

e) SPOR SORUMLUSU
Derneğin Spor Kulübünün çalışmalarını yönetir. Spor dallarında çalışmaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Spor Okullarının açılması ve yürütülmesi için çalışır, yarışma ve müsabakalarda yönetici olarak derneği temsil eder.

f) DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
Yurt dışındaki kuruluşlarla ilişkiyi sağlar, Derneği temsil eder. Seminer ve organizasyon düzenlenmesinde yardımcı olur. Yabancı konukların ülkede ağırlanmasında katkı sağlar.

g) BASIN SORUMLUSU
Türkiye’de düzenlenen tüm spor müsabakalarında görev yapacak üyelerin saha içi ve tribünde sağlıklı görev yapmasından sorumludur. Basın tribünlerindeki sorunları çözer, spor yazarlarının, foto muhabirlerinin ve kameramanların sorunlarını giderir ve gerekirse Yönetim Kuruluna getirerek çözüm arar. Dernekte profesyonel olarak çalışan Akreditasyon ve Organizasyon sorumlusu ile birlikte uyum içinde çalışır, uygulamaları denetler.

h) ŞUBELER SORUMLUSU
Görevi Genel Merkez ile Şubeler arasında diyaloğu sağlamak.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 13-DİSİPLİN KURULU
a) KURULUŞU: Disiplin Kurulu, hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 10 yıllık dernek üyeler arasından seçilir. 5 kişiden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapacak olan Disiplin Kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer. Başkanın özrü durumunda en kıdemli üye toplantıya başkanlık yapar. Disiplin Kurulunun 5 de yedek üyesi bulunur.
b) GÖREVLERİ: Disiplin Kurulunun görevi, üyelerin Derneğe zarar vermesini engellemek, dernek üyelerinin karşılıklı saygı çerçevesinden uzaklaşmasını önlemek ve de spor yazarlığı mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışların karşısında durmaktır. Buna aykırı davrananlar cezalandırılır. Disiplin Kurulu, Yönetim kurulunun çağrısı üzerine disiplinsiz davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Kendisine verilen dosya üzerinde araştırma ve inceleme yaptıktan sonra, disiplin suçu işlediği öne sürülen üyenin yazılı savunmasını alır, tanıkları dinler, kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üye Disiplin Kuruluna ifade vermek zorundadır. Savunması istenen kişi, savunma vermekten kaçınıyorsa, durum saptanır ve savunma alınmaksızın karar verilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun başvurusundan itibaren 1 ay içinde karar vermek zorundadır.

YENİ ŞEKİL

MADDE 13-DİSİPLİN KURULU
a) KURULUŞU: Disiplin Kurulu, hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 10 yıllık dernek üyeler arasından seçilir. 5 kişiden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapacak olan Disiplin Kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer. Başkanın özrü durumunda en kıdemli üye toplantıya başkanlık yapar. Disiplin Kurulunun 5 de yedek üyesi bulunur.
b) GÖREVLERİ: Disiplin Kurulunun görevi, üyelerin Derneğe zarar vermesini engellemek, dernek üyelerinin karşılıklı saygı çerçevesinden uzaklaşmasını önlemek ve de spor yazarlığı mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışların karşısında durmaktır. Buna aykırı davrananlar cezalandırılır. Disiplin Kurulu, Yönetim kurulunun çağrısı üzerine disiplinsiz davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır. Kendisine verilen dosya üzerinde araştırma ve inceleme yaptıktan sonra, disiplin suçu işlediği öne sürülen üyenin yazılı veya sözlü  savunmasını alır, tanıkları dinler, kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üye Disiplin Kuruluna ifade vermek zorundadır. Savunması istenen kişi, savunma vermekten kaçınıyorsa, durum saptanır ve savunma alınmaksızın karar verilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun başvurusundan itibaren 1 ay içinde karar vermek zorundadır.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 14-DİSİPLİN SUÇLARI, CEZALARI VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Disiplin suçları şunlardır:
1- Dernek çalışmalarını baltalamak ve zarar verici davranışlarda bulunmak
2- Dernek adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak
3- Derneği, yöneticileri ve üyeleri üçüncü şahıs ve kurumlara karşı küçük düşürmek, adını lekelemek, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak
4- Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunmak, yetkisini aşmak
5- Dernek üyelerine ve yöneticilerine karşı sözlü ve fiili davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, kavga etmek, saygısız davranışlarda bulunmak
Üyelere 4 tür ceza uygulanabilir:
a) Uyarı: Disiplin Kurulunun verdiği en hafif cezadır. Disiplin suçu işlemiş üyeye, davranışlarının uygun olmadığı, hiçbir üyenin haberi olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir ve tekrarlanmaması için uyarılır.
b) Kınama: Uyarılara rağmen üye disiplin suçu işlemeye devam ederse bu defa kınama cezasına çarptırılır. Kınama cezası Yönetim Kurulu tarafından tüm üyelere duyurulur. Kınama cezası, uyarı cezası vermeden de uygulanabilir.
c) İhraç: Disiplin Kurulunun verdiği en ağır cezadır. Hakkında ihraç kararı alınan kişi Yönetim Kurulunun onaylaması halinde bir daha Dernek tesislerine giremez. Dernek tarafından hiçbir spor müsabakasına akredite edilmez. Dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan yoksun kalır.
d) Hak mahrumiyeti: Yönetim Kurulunun onaylaması halinde belirli süre derneğin sosyal faaliyetlerine iştirak edemez, tesislerinden yararlanamaz.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun uyarı ve kınama cezalarını görüşür ve karara bağlar. Kesin ihraç kararı ise sadece Genel Kurul’a aittir. Yönetimin ihraç edilmesini istediği kişi bir sonraki Genel Kurulda katılanların yarıdan bir fazla oyu ile affedilirse, üyeliğe tekrar dönüş yapar, hakları iade edilir. Affedilmez ise üyeliği düşer, kesin ihraç olur. İhraç edilen üye hiçbir şekilde tekrar derneğin üyesi olamaz.

YENİ ŞEKİL

MADDE 14-DİSİPLİN SUÇLARI, CEZALARI VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Disiplin suçları şunlardır:
1- Dernek çalışmalarını baltalamak ve zarar verici davranışlarda bulunmak
2- Dernek adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak
3- Derneği, yöneticileri ve üyeleri üçüncü şahıs ve kurumlara karşı küçük düşürmek, adını lekelemek, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak
4- Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunmak, yetkisini aşmak
5- Dernek üyelerine ve yöneticilerine karşı sözlü ve fiili davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, kavga etmek, saygısız davranışlarda bulunmak
Üyelere 4 tür ceza uygulanabilir:
a) Uyarı: Disiplin Kurulunun verdiği en hafif cezadır. Disiplin suçu işlemiş üyeye, davranışlarının uygun olmadığı, hiçbir üyenin haberi olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir ve tekrarlanmaması için uyarılır.
b) Kınama: Uyarılara rağmen üye disiplin suçu işlemeye devam ederse bu defa kınama cezasına çarptırılır. Kınama cezası Yönetim Kurulu tarafından tüm üyelere duyurulur.

c) Hak mahrumiyeti: Yönetim Kurulunun onaylaması halinde belirli süre derneğin sosyal faaliyetlerine iştirak edemez, tesislerinden yararlanamaz.

d) İhraç: Disiplin Kurulunun verdiği en ağır cezadır. Hakkında ihraç kararı alınan kişi Yönetim Kurulunun onaylaması halinde bir daha Dernek tesislerine giremez. Dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan yoksun kalır.
Kesin ihraç kararı ise sadece Genel Kurul’a aittir. Genel kurul kararıyla üyelikten ihraç edilen üye bu karardan sonra yapılacak ilk Genel Kurulda katılanların yarıdan bir fazlasının oyu ile affedilirse, üyeliğe tekrar dönüş yapar, hakları iade edilir.

( c ve d maddeleri yer değiştirildi.)

ESKİ ŞEKİL

MADDE 16-ŞUBELER
a) Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla Şube açabilir. Bu şubeler Genel Merkezin o bölgedeki temsilcisidir. Şubeler idari bakımdan bağımsız, ancak mali bakımdan Genel Merkez’e bağlıdır. Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği tek kasa düzeni ile çalıştığı için, Şubeler kasalarında zaruri ihtiyaç dışında ( Bir aylık personel gideri, elektrik, su doğalgaz gibi diğer giderler) para bulunduramazlar, bu paraları Genel Merkezin kasasına devretme mecburiyeti vardır.
b) Şubeler ancak Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı onayını alarak demeç verebilir, açıklamada bulunabilir. Şube adına internet sitesi kuramaz, mesaj yayınlayamaz, gazete ve dergi çıkaramaz, sosyal alemde ( facebook, twitter gibi) paylaşımda bulunamaz. Faaliyetlerini sadece TSYD’ ye ait iletişim araçlarında duyurabilir.
c) Şube açıp kapatma yetkisi Genel Kurulundur. Yönetim Kurulu, şube açılması veya kapatılması için gerekçeleriyle birlikte Genel Kurula teklif sunabilir.
ç) Bir ilde şube açılabilmesi için en az 21 üyenin bulunması şarttır. Şube açıldıktan sonraki süre içinde üye sayısı 21’in altına düşer ve de işlevini yitirirse, gene Genel Kurul kararıyla kapatılır.
d) Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur ve 3 yılda bir mart ayında toplanır. Ancak Şubeler Genel kurullarını Genel Merkez olağan genel kurulundan iki ay önce bitirmek zorundadır. Toplantı günü Şube ve Genel Merkez Yönetim kurulları arasında anlaşmaya varılarak saptanır. Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak gene de bu sayı Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye sayısının toplamından iki kat az olamaz. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısının yer gün ve saatini toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilan etmek zorundadır. Yazılı veya elektronik posta ile üyelerine duyurur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Şube olağanüstü genel kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da şubelerde kayıtlı üyelerin beşte birinin ıslak imzalı ve noterden tasdikli yazılı gündem isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine madde eklemesi yapılamaz. Mevcut gündem toplantıda karara bağlanır.
e) Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, şube yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantıya girerler, toplantı Şube Başkanı veya yönetim tarafından görevlendirilen bir yönetici tarafından açılır. Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar sekreter seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Şube Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin oyu ile görüşülmesi istenen diğer konular da gündeme alınır. Kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır.
f) Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1- Şube Yönetim Kurulunun 3 yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip karara bağlamak
2- Genel Merkez Yönetimine sunulacak bütçe tasarısını onamak
3- Şube Yönetim Kuruluna 1 başkan, 6 yönetim kurulu asil üyesi, 6 yedek üye, 3 Denetleme Kurulu asil ve 3 yedek üyelerini seçmek.
g) Şube Yönetim Kurulu, dernek üyeliğinde 5 yılı doldurmuş ve bu süre içinde disiplin cezası almamış bir Başkan ve üyeliğinde 3 yılı doldurmuş, bu süre içinde disiplin cezası almamış 6 üyeden oluşur. Başkan ve 6 üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ilk toplantıda iki Asbaşkan, bir Yönetim Kurulu Sekreteri ve bir de Mali İşler Sorumlusu seçer. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarında Genel Merkez Yönetim Kurulu karar ve ilkelerine uymak zorundadır. Bunun dışına çıkamaz. Şube başkanının istifa etmesi halinde şube yönetim kurulu genel kurul toplantısı yapıp yeni yönetim kurulu belirlemek zorundadır. Şube Başkanları üst üste veya ayrı dönemlerde iki dönemden fazla (3 yıllık iki dönemden toplam 6 sene) görev yapamaz. Yeni kurulan şubelerde, yönetim kurulu üyeliği için 3 yıl şartı aranmaz.
h) Şube Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Ayrıca üç yönetim kurulu üyesinin ortak yazılı çağrısı üzerine de toplanır. Şube Yönetim Kurulu görüşmelerini başkanın katılmaması halinde Asbaşkanlardan biri yönetir. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan şube yöneticisi çekilmiş sayılır.
ı) Şube Yönetim Kurulu ve Başkanı, kendi bölgesinde Derneği ve Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsil eder. Şube Yöneticileri birden fazla organa seçilemezler. Şube, bölgesi içindeki derneği temsil yetkisinden doğan her davranış için Genel Merkez Yönetiminden onay almak zorundadır.
i) Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır
1- Derneğin amacının gerçekleşmesi ve Derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak, bu konuda çalışmalar yapmak.
2- Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçeyi uygulamak.
3- Üye aidatlarının toplanması için Genel Merkez ile işbirliği yapmak
4- Üyelerin spor yazarlığı niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda Genel Merkezi aydınlatmak.
5- Spor Okul ve kursları açmak.
6- Kendi bölgelerindeki basın tribünlerini denetlemek
7- Sportif faaliyetler düzenlemek. Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını alarak ilgili kişi, kurum, şirket ve spor kulübü ile sözleşmeler yapmak
8- Şube Bölgesi içinde mesleği geliştirici girişimlerde bulunmak, yarışma, seminer düzenlemek.
j) Şube Denetleme Kurulu, Dernekten hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 3 yıllık dernek üyesi olanlar arasından seçilir. Yeni kurulan şubelerde iki dönem Denetleme Kurulu üyeliği için 3 yıl üye olma mecburiyeti aranmaz. Gizli oy ve açık sayım ile 3 üye Denetleme kurulu üyeliğine, 3 üye de yedek denetçiliğe seçilmiş olurlar. Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunun tüm işlemlerini 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Rapor Denetleme defterine işlenir. Raporun bir örneği Şube Yönetim Kuruluna, bir diğer örneği de en geç bir ay içinde Genel Merkez Denetleme Kuruluna iletilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 16-ŞUBELER
a) Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla Şube açabilir. Şubeler idari ve mali bakımdan Genel Merkez’e bağlıdır ve bunun dışına çıkamaz. Aksi taktirde tüzüğü çiğnemiş sayılırlar. Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği tek kasa düzeni ile çalıştığı için, Şubeler Genel Merkezi herhangi borç ve taahhüt altına sokamazlar. Şubeler  kasalarında zaruri ihtiyaç dışında ( Bir aylık personel gideri, elektrik, su doğalgaz gibi diğer giderler) para bulunduramazlar, bu paraları Genel Merkezin kasasına devretme mecburiyeti vardır.
b) Şubeler ancak Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı onayını alarak demeç verebilir, açıklamada bulunabilir. Şube adına internet sitesi kuramaz, mesaj yayınlayamaz, gazete ve dergi çıkaramaz, sosyal alemde ( facebook, twitter gibi) paylaşımda bulunamaz. Faaliyetlerini sadece TSYD’ ye ait iletişim araçlarında duyurabilir.
c) Şube açıp kapatma yetkisi Genel Kurulundur. Yönetim Kurulu, şube açılması veya kapatılması için gerekçeleriyle birlikte Genel Kurula teklif sunabilir.
ç) Bir ilde şube açılabilmesi için en az 21 üyenin bulunması şarttır. Şube açıldıktan sonraki süre içinde üye sayısı 21’in altına düşer ve de işlevini yitirirse, gene Genel Kurul kararıyla kapatılır.
d) Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı üyelerin tümünden oluşur ve 3 yılda bir mart ayında toplanır. Ancak Şubeler Genel kurullarını Genel Merkez olağan genel kurulundan iki ay önce bitirmek zorundadır. Toplantı günü Şube ve Genel Merkez Yönetim kurulları arasında anlaşmaya varılarak saptanır. Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak gene de bu sayı Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye sayısının toplamından iki kat az olamaz. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısının yer gün ve saatini toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilan etmek zorundadır. Yazılı veya elektronik posta ile üyelerine duyurur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz. Şube olağanüstü genel kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da şubelerde kayıtlı üyelerin beşte birinin ıslak imzalı ve noterden tasdikli yazılı gündem isteği üzerine en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine madde eklemesi yapılamaz. Mevcut gündem toplantıda karara bağlanır.
e) Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, şube yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki isimlerinin karşısına imza atarak toplantıya girerler, toplantı Şube Başkanı veya yönetim tarafından görevlendirilen bir yönetici tarafından açılır. Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar sekreter seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur. Şube Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin oyu ile görüşülmesi istenen diğer konular da gündeme alınır. Kararlar açık oy ve adi çoğunlukla alınır.
f) Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
1- Şube Yönetim Kurulunun 3 yıllık çalışma ve hesap raporunu inceleyip karara bağlamak
2- Genel Merkez Yönetimine sunulacak bütçe tasarısını onamak
3- Şube Yönetim Kuruluna 1 başkan, 6 yönetim kurulu asil üyesi, 6 yedek üye, 3 Denetleme Kurulu asil ve 3 yedek üyelerini seçmek.
g) Şube Yönetim Kurulu, dernek üyeliğinde 5 yılı doldurmuş ve bu süre içinde disiplin cezası almamış bir Başkan ve üyeliğinde 3 yılı doldurmuş, bu süre içinde disiplin cezası almamış 6 üyeden oluşur. Başkan ve 6 üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ilk toplantıda iki Asbaşkan, bir Yönetim Kurulu Sekreteri ve bir de Mali İşler Sorumlusu seçer. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarında Genel Merkez Yönetim Kurulu karar ve ilkelerine uymak zorundadır. Bunun dışına çıkamaz. Şube başkanının istifa etmesi halinde şube yönetim kurulu genel kurul toplantısı yapıp yeni yönetim kurulu belirlemek zorundadır. Şube Başkanları üst üste veya ayrı dönemlerde iki dönemden fazla (3 yıllık iki dönemden toplam 6 sene) görev yapamaz. Yeni kurulan şubelerde, yönetim kurulu üyeliği için 3 yıl şartı aranmaz.
h) Şube Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü hallerde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Ayrıca üç yönetim kurulu üyesinin ortak yazılı çağrısı üzerine de toplanır. Şube Yönetim Kurulu görüşmelerini başkanın katılmaması halinde Asbaşkanlardan biri yönetir. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan şube yöneticisi çekilmiş sayılır.
ı) Şube Yönetim Kurulu ve Başkanı, kendi bölgesinde Derneği ve Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsil eder. Şube Yöneticileri birden fazla organa seçilemezler. Şube, bölgesi içindeki derneği temsil yetkisinden doğan her davranış için Genel Merkez Yönetiminden onay almak zorundadır.
i) Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır
1- Derneğin amacının gerçekleşmesi ve Derneğin gelişmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak, bu konuda çalışmalar yapmak.
2- Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçeyi uygulamak.
3- Üye aidatlarının toplanması için Genel Merkez ile işbirliği yapmak
4- Üyelerin spor yazarlığı niteliklerinin sürüp sürmediği konusunda Genel Merkezi aydınlatmak.
5- Spor Okul ve kursları açmak.
6- Kendi bölgelerindeki basın tribünlerini denetlemek
7- Sportif faaliyetler düzenlemek. Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını alarak ilgili kişi, kurum, şirket ve spor kulübü ile sözleşmeler yapmak
8- Şube Bölgesi içinde mesleği geliştirici girişimlerde bulunmak, yarışma, seminer düzenlemek.
j) Şube Denetleme Kurulu, Dernekten hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 3 yıllık dernek üyesi olanlar arasından seçilir. Yeni kurulan şubelerde iki dönem Denetleme Kurulu üyeliği için 3 yıl üye olma mecburiyeti aranmaz. Gizli oy ve açık sayım ile 3 üye Denetleme kurulu üyeliğine, 3 üye de yedek denetçiliğe seçilmiş olurlar. Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunun tüm işlemlerini 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Rapor Denetleme defterine işlenir. Raporun bir örneği Şube Yönetim Kuruluna, bir diğer örneği de en geç bir ay içinde Genel Merkez Denetleme Kuruluna iletilir.

k) Şube personeli Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile işe alınır ve işten çıkartılır. Ücreti Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Şube Yönetimleri bu konuda hiçbir müdahalede bulunamaz, işe personel alamaz ve işten çıkartamaz

TSYD – who has written posts on Türkiye Spor Yazarları Derneği.